T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Çorum İl Sağlık Müdürlüğü Osmancık Devlet Hastanesi

T.C. Sağlık Bakanlığı
Çorum İl Sağlık Müdürlüğü Osmancık Devlet Hastanesi

Facebook Twitter Google Plus Linkedin

Cerrahi Klinikler

Güncelleme Tarihi: 25/02/2020

*Genel Cerrahi

Laporoskopik Ameliyatlar

Tek kesi (tek delik) SKS Yöntemi ile Safra Kesesi Ameliyatları

Hemoroid (Basur) Ameliyatları

Endokrin Sistem Ameliyatları

Gastrointestinsal Sistem Ameliyatları

*Göz Hastalıkları

 • Katarakt   (Cerrahi)                                                                                      
 • Glokom  ( Tıbbi Tedavi + Cerrahi )
 • Kornea Ülseri-Enfeksiyonları  (Tıbbi Tedavi )
 • Pterjiyum  (Cerrahi )
 • Yetişkin Ve Çocuklarda Gözyaşı Kanal Tıkanıklıkları (Tıbbi Tedavi + Cerrahi )
 • Her Türlü Şaşılık (Cerrahi)
 • Her Türlü Kapak Ameliyatları

*Kadın Hastalıkları ve Doğum

 • Sezaryen:Preop Ve Postoperatif Dönem Bakım
 • Normal Doğum:Postpartum Dönem Bakım
 • Emezis:Tıbbi Tedavi
 • Abortus:Tıbbi Tedavi Ve Tıbbi Tahliye
 • Preterm Eylem:Tıbbi Tedavi
 • Emr:Tıbbi Tedavi
 • Bilateral Tüpligasyon:Preop Ve Postoperatif Dönem Bakımı
 • Menoroji:Tıbbi Tedavi
 • Total Abdominal Histerektomi(Tah):Preop Ve  Postoperatif Dönem Bakımı
 • Vajinal Histerektomi:Preop Ve Postoperatif Dönem Bakımı
 • Over Kist Rüptürü:Preop Ve Postoperatif Dönem Bakımı
 • 1anembriyonik Gebelik:Tıbbi Tedavi
 • Ektopik Gebelik:Preop Ve Postoperatif Dönem Bakımı
 • Transobturator Tape Tekniği(Tot):Preop Ve Postoperatif Dönem Bakımı
 • Bartholin Apsesi: Preop Ve Postoperatif Dönem Bakımı
 • Koit Yırtığı: Preop Ve Postoperatif Dönem Bakımı
 • Eklampsi:Tıbbi Tedavi
 • Doğum Kontrol Yöntemi:Ria Takılması Ve Çıkarılması
 • Kayıp Ria Çıkarılması: Preop Ve Postoperatif Dönem Bakımı
 • Smear Alınması
 • Leep
 • Probe-C(Terapötik Küretaj)

*Ortopedi ve Travmatoloji

 • Büyük Kemik Kırıkları = Cerahi Uygulanıyor.
 • Küçük Kemik Kırıkları: Alçı, Cerrahi
 • Rototor Cuff Sendromu: Cerahi ( Cuff Tamiri ) Yapılıyor .
 • Kalça Çıkığı  = Pelvipedal Alçı Veya Cerrahi Yapılıyor
 • Meniskopati = Cerrahi ( Artrsokopi)+ Prp Yapılıyor
 • Ön Çapraz Bağ Rüptürü = Cerrahi (Ö.Ç.B. Rekonstrüksiyonu )+Prp Yapılıyor
 • Dolaşım Bozukluğu+Diyabetik Ayak = Cerrahi ( Amputasyon ) Yapılıyor .
 • Ekstremite ( Kemik ) Kistleri+ Ganglıon: Cerrahi ( Eksizyon ) Yapılıyor
 • Spinal Stenoz
 • Ayak Bileği Atrodezi
 • Ayak Bileği Protezi
 • Diz Dizilim Bozukluğu

*Üroloji

 • Penil Kurvatür Düzeltilmesi
 • Üretral Fistül Tamiri
 • Hipospadias Tamiri
 • Varikoselektomi
 • Orşiopeksi
 • Sünnet
 • Hidroselektomi
 • TUR MT
 • Prostatektomi
 • Radikal Prostatektomi
 • Endoskopik Taş Tedavisi
 • Ureterorenoskopi
 • Sistolitotomi
 • Perkütan Nefrolitotomi
 • Orşiektomi
 • Üretra Dilatasyonu
 • İnternal Üretrotomi
 • Nefrektomi
 • Parsiyal Nefrektomi
 • Radikal Nefrektomi
 • Sistoskopi
 • TOT
 • Pyelolitotomi
 • DJ Takılması Çıkarılması
 • Vazektomi
 • Laparaskopik Böbrek Kist Eksizyonu
 • Kordon Kisti Cerrahi Tedavileri
 • Transrektal USG Eşliğinde Prostat Biyopsisi
 • Üroflowmetri
 • Ürodinami Tetkikleri
 • Cerrahi Tedavi Gerektirmeyen Hastalıkların Medikal Tedavileri Yapılmaktadır.

*Anestezi ve Reanimasyon