T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Çorum İl Sağlık Müdürlüğü Osmancık Devlet Hastanesi

T.C. Sağlık Bakanlığı
Çorum İl Sağlık Müdürlüğü Osmancık Devlet Hastanesi

Facebook Twitter Google Plus Linkedin

Dahili Klinikler

Güncelleme Tarihi: 25/02/2020

Dahili Tıp Birimleri
*Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları

 • Bronşit
 • Bronşiyolit
 • Sinüzit Franjit
 • Üsye
 • Tonsillit
 • Pnömoni
 • İYE
 • Pyelonefrit Astım
 • Suçiceği
 • Kabakulak
 • Febril Konvülsiyon
 • Epilepsi
 • Menenjit
 • İlaç İntox
 • Gıda Zehirlenmeleri
 • Karbonmonoksit Zehirlenmeleri
 • Sepsis
 • Ürtiker
 • Otitis Media
 • Anemi
 • Lenfadenit
 • Aftostöz Stomatit
 • Serabral Palsi
 • Ac Enfeksiyonu
 • Mmr
 • Fmf
 • Hemscheinlain Purpurası
 • Viral Enfeksiyonlar
 • Age
 • Bakteriyemi
 • Kızamık
 • Gis Kanama

*Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon

 • Osteoartroz
 • Osteoporoz
 • Lomber Disk Hernisi
 • Servikal Disk Hernisi
 • Lomber Spondiloz
 • Servikal Spondiloz
 • Meniskopati
 • Gonartroz
 • Romatoid Artrit
 • Ankilozan Spondilit
 • Koksartoz
 • Rotatar Kuf
 • Kırık Sekeli
 • Hemipleji
 • Fasiyel Paralizi
 • Ortopedik Eklem İmplantı
 • Lumbago

*İç Hastalıkları

 • Esansiyel (Hipertansiyon)
 • Diabetüs Mellitüs
 • Gis Kanama
 • Anemi
 • Suicid
 • Konstübasyon
 • Diyare
 • Akut Bronşit
 • Kronik Bronşit
 • İleus
 • Üst Solunum  Yolu Enf.
 • Pnömoni
 • İdrar Yolu Enf.
 • Pankreatit
 • Alt Solunum Enf.
 • Sosyal Endikasyon
 • Nötroponik Ateş
 • Peptik Ulcus
 • Kırptik Tonsilit
 • Hipotiroid
 • Koah
 • Hıpoglısemi
 • Mantar İntoksu
 • İrrtabl Barsak Send.
 • Talasemi Majör
 • Epigastrik Ağrı
 • Kraciğer Sirozu
 • Mide Ca
 • Hematüri

*Kardiyoloji

 

 • Konjestif Kalp Yetmezliği
 • Kronik Obstrüktif Akciğer Hastalığı (KOAH)
 • Koroner Arter Hastalığı
 • Perikardit
 • Endokardit
 • Miyokardit
 • Plevral Efüzyon
 • Pulmoner Emboli
 • Kapak Hastalıkları
 • Angiografi

*Erişkin Yoğun Bakım

*Palyatif Bakım Merkezi